> Uncategorized > Sprida sina pengar

Sprida sina pengar

Posted on May 13, 2012 | No Comments

Det är aldrig bra att lägga alla sina ägg i samma korg. Det gäller även med dina pengar. Risken om du lägger alla pengar i en och samma fond är att om den fonden har en speciell inriktning mot en viss bransch eller mot vissa länder så är risken mycket stor. Du kan aldrig förutse exakt vad som kommer hända i världen och en händelse kan påverka ditt sparande väldigt mycket.

Därför är det väldigt viktigt att hitta åtminstone ett par stycken olika fonder som du anser vara ett bra hem åt dina pengar. För då kan du se mer långsiktigt och någon enstaka händelse som påverkar en av dina fonder negativt kommer inte göra så stor skada på ditt sparande då dina andra fonder kommer fortsätta att gå på bra.

Så genom att tidigt göra en noggrann undersökning och hitta flera fonder som verkar inom olika branscher och länder samt med olika risker så kommer du kunna få ut mycket mer av ditt sparande samtidigt som du kan känna dig säker på att någon olycka i ett land inte kommer få alla dina pengar att försvinna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>